Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Ho bisogno di un permesso di importazione?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Для [животное] есть срок карантина?
Pytanie o okres kwarantanny
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
il microchip
микрочип
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il vaccino antirabbico
антирабическая прививка (сертификат)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il passaporto per gli animali da compagnia
паспорт питомца
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il certificato di trattamento contro la tenia
лечение от паразитов (сертификат)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Каковы правила для _______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
cani guida
собаки-поводыри
Typ zwierzęcia towarzyszącego
cani da assistenza
собаки-ассистенты
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego