Zwroty | polski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Ho bisogno di un permesso di importazione?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Pytanie o okres kwarantanny
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
il microchip
mikrochip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il vaccino antirabbico
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il passaporto per gli animali da compagnia
paszport dla zwierząt domowych
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il certificato di trattamento contro la tenia
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
cani guida
psy przewodniki
Typ zwierzęcia towarzyszącego
cani da assistenza
psy towarzyszące
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego