Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Ho bisogno di un permesso di importazione?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Pytanie o okres kwarantanny
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
il microchip
Mikrochip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il vaccino antirabbico
Nachweis der Tollwutimpfung
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il passaporto per gli animali da compagnia
Haustierpass
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il certificato di trattamento contro la tenia
Entwurmungszertifikat
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Wie sind die Regeln für _____________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
cani guida
Blindenhunde
Typ zwierzęcia towarzyszącego
cani da assistenza
Assistenzhunde
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego