Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Ho bisogno di un permesso di importazione?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Pytanie o okres kwarantanny
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
il microchip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il vaccino antirabbico
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il passaporto per gli animali da compagnia
dierenpaspoort
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il certificato di trattamento contro la tenia
bewijs van ontworming
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Wat is het beleid voor ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
cani guida
geleidehonden
Typ zwierzęcia towarzyszącego
cani da assistenza
hulphonden
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego