Zwroty | duński - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Ho bisogno di un permesso di importazione?
Behøver jeg en importtilladelse?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Pytanie o okres kwarantanny
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
il microchip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il vaccino antirabbico
rabiesvaccination
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il passaporto per gli animali da compagnia
dyrepas
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il certificato di trattamento contro la tenia
bændelormsbehandling
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Hvad er reglerne for ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
cani guida
blindehund
Typ zwierzęcia towarzyszącego
cani da assistenza
støttehund
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego