Zwroty | czeski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Ho bisogno di un permesso di importazione?
Potřebuji dovozní povolení?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Pytanie o okres kwarantanny
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
il microchip
mikročip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il vaccino antirabbico
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il passaporto per gli animali da compagnia
cestovní pas pro zvířata
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il certificato di trattamento contro la tenia
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
cani guida
Vodící psi
Typ zwierzęcia towarzyszącego
cani da assistenza
asistenční psi
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego