Zwroty | chiński - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Ho bisogno di un permesso di importazione?
我是否需要入口许可证?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
请问是否对【动物】有检疫期?
Pytanie o okres kwarantanny
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
你的宠物入境需要 __________。
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
il microchip
微芯片
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il vaccino antirabbico
狂犬疫苗接种(证明)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il passaporto per gli animali da compagnia
宠物护照
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
il certificato di trattamento contro la tenia
绦虫治疗(证明)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
对______________有哪些规定?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
cani guida
导盲犬
Typ zwierzęcia towarzyszącego
cani da assistenza
协助犬
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego