Zwroty | tajski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตนำเข้าไหม
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
มีช่วงเวลากักตัวสำหรับ[สัตว์]ไหม
Pytanie o okres kwarantanny
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
มีกฎเฉพาะอะไรบ้างไหมสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
ข้อกำหนดในการนำเข้าที่สัตว์เลี้ยงของคุณต้องมีประกอบด้วย __________
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
แผ่นไมโครชิป
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
วัคซีนโรคกลัวน้ำ (ใบรับรอง)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
hộ chiếu cho thú nuôi
หนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยง
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
การรักษาพยาธิตัวตืด (ใบรับรอง)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
ฉันต้องใช้บริการผู้ส่งที่ได้รับอำนาจไหม
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Có những quy tắc nào cho __________?
กฎสำหรับ ______________ มีอะไรบ้าง
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
chó chỉ đường
สุนัขนำทาง
Typ zwierzęcia towarzyszącego
chó hỗ trợ
สุนัขผู้ช่วย
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
ฉันจะขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของฉันได้อย่างไร
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego