Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Pytanie o okres kwarantanny
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
mikrochip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
rabiesvaccination (certifikat)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
hộ chiếu cho thú nuôi
pass för sällskapsdjur
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
bandmaskbehandling (certifikat)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Có những quy tắc nào cho __________?
Vad är reglerna gällande ________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
chó chỉ đường
ledarhundar
Typ zwierzęcia towarzyszącego
chó hỗ trợ
assistanshundar
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego