Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Pytanie o okres kwarantanny
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
hộ chiếu cho thú nuôi
dierenpaspoort
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
bewijs van ontworming
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Có những quy tắc nào cho __________?
Wat is het beleid voor ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
chó chỉ đường
geleidehonden
Typ zwierzęcia towarzyszącego
chó hỗ trợ
hulphonden
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego