Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Pytanie o okres kwarantanny
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
el microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
la vacuna antirrábica (certificado)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
hộ chiếu cho thú nuôi
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
el certificado de tratamiento contra la tenia
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Có những quy tắc nào cho __________?
¿Cuál es la normativa para _________________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
chó chỉ đường
perros guía
Typ zwierzęcia towarzyszącego
chó hỗ trợ
perros de asistencia
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego