Zwroty | grecki - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Χρειάζομαι πιστοποιητικό εισαγωγής;
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Υπάρχει περίοδος καραντίνας για [ζώο];
Pytanie o okres kwarantanny
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Υπάρχουν ειδικοί κανονισμοί για την εισαγωγή μη ιθαγενείς είδους;
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Τα κριτήρια εισόδου για το κατοικίδιο σας περιλαμβάνουν __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
μικροτσίπ
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
εμβολιασμός κατά της λύσσας (πιστοποιητικό)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
hộ chiếu cho thú nuôi
διαβατήριο ζώων συντροφιάς
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
αγωγή για εχινόκοκκο (πιστοποιητικό)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Πρέπει να χρησιμοποιήσω εξουσιοδοτημένο κλουβί μεταφοράς
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Có những quy tắc nào cho __________?
Ποιοι είναι οι κανονισμοί για _____________;
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
chó chỉ đường
σκύλους οδηγούς
Typ zwierzęcia towarzyszącego
chó hỗ trợ
σκύλος συνοδείας
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Πώς μπορώ να αποκτήσω ένα πιστοποιητικό υγείας για το κατοικίδιο ζώο μου;
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego