Zwroty | arabski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
هل أنا بحاجة إلى شهادة استيراد؟
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
هل هناك فترة حظر صحي ل[حيوان]؟
Pytanie o okres kwarantanny
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
هل هناك قوانين محددة لاستيراد أنواع غير محلية من الحيوانات؟
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
متطلبات الدخول التي يحتاجها حيوانك الأليف هي______________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
رقاقة صغيرة
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
تلقيح ضد الكلب (شهادة)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
hộ chiếu cho thú nuôi
جواز سفر للحيوان الأليف
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
علاج من الدودة الشريطية (شهادة)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
هل علي استخدام حامل مرخص؟
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Có những quy tắc nào cho __________?
ما هي القوانين ل __________________________؟
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
chó chỉ đường
كلاب الإرشاد
Typ zwierzęcia towarzyszącego
chó hỗ trợ
كلاب المساعدة
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
كيف يمكنني الحصول على شهادة صحية لحيواني الأليف؟
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego