Zwroty | angielski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

İthal izin belgesine ihtiyacım var mı?
Do I need an import license?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
[Hayvan] için karantina dönemi var mı?
Is there a quarantine period for [animal]?
Pytanie o okres kwarantanny
Yerli olmayan hayvanları ülkeye sokmak için özel kurallar var mı?
Are there specific rules for importing non-native species?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Evcil hayvanınızın giriş şartları bir __________ içeriyor.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
mikroçip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
kuduz aşısı
rabies vaccination (certificate)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
hayvan pasaportu
pet passport
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
bağırsak solucanı tedavi belgesi
tapeworm treatment (certificate)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Yetkililer tarafından onaylanmış bir taşıyıcı kullanmalı mıyım?
Do I have to use an authorized carrier?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
______________ için geçerli olan kurallar nelerdir?
What are the rules for ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
rehber köpekler
guide dogs
Typ zwierzęcia towarzyszącego
yardımcı köpekler
assistance dogs
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Evcil hayvanım için sağlık belgesini nasıl alabilirim?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego