Zwroty | polski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Pytanie o okres kwarantanny
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
mikrochip
mikrochip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
rabiesvaccination (certifikat)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
pass för sällskapsdjur
paszport dla zwierząt domowych
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
bandmaskbehandling (certifikat)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Vad är reglerna gällande ________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
ledarhundar
psy przewodniki
Typ zwierzęcia towarzyszącego
assistanshundar
psy towarzyszące
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego