Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Pytanie o okres kwarantanny
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
mikrochip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
rabiesvaccination (certifikat)
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
pass för sällskapsdjur
dierenpaspoort
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
bandmaskbehandling (certifikat)
bewijs van ontworming
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Vad är reglerna gällande ________?
Wat is het beleid voor ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
ledarhundar
geleidehonden
Typ zwierzęcia towarzyszącego
assistanshundar
hulphonden
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego