Zwroty | koreański - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Pytanie o okres kwarantanny
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
mikrochip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
rabiesvaccination (certifikat)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
pass för sällskapsdjur
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
bandmaskbehandling (certifikat)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Vad är reglerna gällande ________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
ledarhundar
Typ zwierzęcia towarzyszącego
assistanshundar
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego