Zwroty | chiński - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
我是否需要入口许可证?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
请问是否对【动物】有检疫期?
Pytanie o okres kwarantanny
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
你的宠物入境需要 __________。
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
mikrochip
微芯片
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
rabiesvaccination (certifikat)
狂犬疫苗接种(证明)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
pass för sällskapsdjur
宠物护照
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
bandmaskbehandling (certifikat)
绦虫治疗(证明)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Vad är reglerna gällande ________?
对______________有哪些规定?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
ledarhundar
导盲犬
Typ zwierzęcia towarzyszącego
assistanshundar
协助犬
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego