Zwroty | włoski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Мне нужна лицензия на ввоз?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Для [животное] есть срок карантина?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Pytanie o okres kwarantanny
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
микрочип
il microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
антирабическая прививка (сертификат)
il vaccino antirabbico
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
паспорт питомца
il passaporto per gli animali da compagnia
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
лечение от паразитов (сертификат)
il certificato di trattamento contro la tenia
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Каковы правила для _______________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
собаки-поводыри
cani guida
Typ zwierzęcia towarzyszącego
собаки-ассистенты
cani da assistenza
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego