Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Мне нужна лицензия на ввоз?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Для [животное] есть срок карантина?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Pytanie o okres kwarantanny
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
микрочип
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
антирабическая прививка (сертификат)
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
паспорт питомца
dierenpaspoort
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
лечение от паразитов (сертификат)
bewijs van ontworming
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Каковы правила для _______________?
Wat is het beleid voor ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
собаки-поводыри
geleidehonden
Typ zwierzęcia towarzyszącego
собаки-ассистенты
hulphonden
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego