Zwroty | chiński - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Мне нужна лицензия на ввоз?
我是否需要入口许可证?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Для [животное] есть срок карантина?
请问是否对【动物】有检疫期?
Pytanie o okres kwarantanny
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
你的宠物入境需要 __________。
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
микрочип
微芯片
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
антирабическая прививка (сертификат)
狂犬疫苗接种(证明)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
паспорт питомца
宠物护照
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
лечение от паразитов (сертификат)
绦虫治疗(证明)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Каковы правила для _______________?
对______________有哪些规定?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
собаки-поводыри
导盲犬
Typ zwierzęcia towarzyszącego
собаки-ассистенты
协助犬
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego