Zwroty | angielski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Мне нужна лицензия на ввоз?
Do I need an import license?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Для [животное] есть срок карантина?
Is there a quarantine period for [animal]?
Pytanie o okres kwarantanny
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Are there specific rules for importing non-native species?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
микрочип
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
антирабическая прививка (сертификат)
rabies vaccination (certificate)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
паспорт питомца
pet passport
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
лечение от паразитов (сертификат)
tapeworm treatment (certificate)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Do I have to use an authorized carrier?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Каковы правила для _______________?
What are the rules for ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
собаки-поводыри
guide dogs
Typ zwierzęcia towarzyszącego
собаки-ассистенты
assistance dogs
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego