Zwroty | włoski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Preciso de uma licença de importação?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Existe um período de quarentena para [animal]?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Pytanie o okres kwarantanny
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
il microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
vacina contra raiva (certificado)
il vaccino antirabbico
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
passaporte do animal
il passaporto per gli animali da compagnia
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tratamento contra tênias (certificado)
il certificato di trattamento contro la tenia
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Preciso usar um transportador autorizado?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Quais são as regras para ______________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
cães-guia
cani guida
Typ zwierzęcia towarzyszącego
cães auxiliares
cani da assistenza
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego