Zwroty | turecki - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Preciso de uma licença de importação?
İthal izin belgesine ihtiyacım var mı?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Existe um período de quarentena para [animal]?
[Hayvan] için karantina dönemi var mı?
Pytanie o okres kwarantanny
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Yerli olmayan hayvanları ülkeye sokmak için özel kurallar var mı?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Evcil hayvanınızın giriş şartları bir __________ içeriyor.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
mikroçip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
vacina contra raiva (certificado)
kuduz aşısı
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
passaporte do animal
hayvan pasaportu
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tratamento contra tênias (certificado)
bağırsak solucanı tedavi belgesi
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Preciso usar um transportador autorizado?
Yetkililer tarafından onaylanmış bir taşıyıcı kullanmalı mıyım?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Quais são as regras para ______________?
______________ için geçerli olan kurallar nelerdir?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
cães-guia
rehber köpekler
Typ zwierzęcia towarzyszącego
cães auxiliares
yardımcı köpekler
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Evcil hayvanım için sağlık belgesini nasıl alabilirim?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego