Zwroty | polski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Preciso de uma licença de importação?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Existe um período de quarentena para [animal]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Pytanie o okres kwarantanny
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
mikrochip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
vacina contra raiva (certificado)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
passaporte do animal
paszport dla zwierząt domowych
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
tratamento contra tênias (certificado)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Preciso usar um transportador autorizado?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Quais são as regras para ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
cães-guia
psy przewodniki
Typ zwierzęcia towarzyszącego
cães auxiliares
psy towarzyszące
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego