Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Pytanie o okres kwarantanny
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
mikrochip
mikrochip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
rabiesvaccination (certifikat)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
paszport dla zwierząt domowych
pass för sällskapsdjur
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
bandmaskbehandling (certifikat)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Vad är reglerna gällande ________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
psy przewodniki
ledarhundar
Typ zwierzęcia towarzyszącego
psy towarzyszące
assistanshundar
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego