Zwroty | portugalski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Preciso de uma licença de importação?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Existe um período de quarentena para [animal]?
Pytanie o okres kwarantanny
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Existem regras específicas para importar espécies não-nativas?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Os requisitos de entrada que seu animal precisa cumprir incluem __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
mikrochip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
vacina contra raiva (certificado)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
paszport dla zwierząt domowych
passaporte do animal
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
tratamento contra tênias (certificado)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Preciso usar um transportador autorizado?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Quais são as regras para ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
psy przewodniki
cães-guia
Typ zwierzęcia towarzyszącego
psy towarzyszące
cães auxiliares
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Como faço para obter um certificado de saúde para meu animal?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego