Zwroty | niemiecki - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Pytanie o okres kwarantanny
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
mikrochip
Mikrochip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Nachweis der Tollwutimpfung
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
paszport dla zwierząt domowych
Haustierpass
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Entwurmungszertifikat
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Wie sind die Regeln für _____________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
psy przewodniki
Blindenhunde
Typ zwierzęcia towarzyszącego
psy towarzyszące
Assistenzhunde
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego