Zwroty | niderlandzki - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Heb ik een invoervergunning nodig?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Pytanie o okres kwarantanny
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
mikrochip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
paszport dla zwierząt domowych
dierenpaspoort
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
bewijs van ontworming
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Wat is het beleid voor ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
psy przewodniki
geleidehonden
Typ zwierzęcia towarzyszącego
psy towarzyszące
hulphonden
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego