Zwroty | hiszpański - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Pytanie o okres kwarantanny
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
mikrochip
el microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
la vacuna antirrábica (certificado)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
paszport dla zwierząt domowych
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
el certificado de tratamiento contra la tenia
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Jakie przepisy obowiązują ______________?
¿Cuál es la normativa para _________________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
psy przewodniki
perros guía
Typ zwierzęcia towarzyszącego
psy towarzyszące
perros de asistencia
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego