Zwroty | francuski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Pytanie o okres kwarantanny
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
mikrochip
une puce électronique
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
un vaccin contre la rage (certificat)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
paszport dla zwierząt domowych
un passeport animal
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
un traitement contre le ténia (certificat)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
psy przewodniki
chiens-guides
Typ zwierzęcia towarzyszącego
psy towarzyszące
chiens d'assistance
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego