Zwroty | duński - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Behøver jeg en importtilladelse?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Er der en karantæneperiode for [dyr]?
Pytanie o okres kwarantanny
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Er der specifikke regler om import af ikke indfødte arter?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Adgangskravene som dine kæledyr skal leve op til er __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
mikrochip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
rabiesvaccination
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
paszport dla zwierząt domowych
dyrepas
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
bændelormsbehandling
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Skal jeg benytte et autoriseret bur?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Hvad er reglerne for ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
psy przewodniki
blindehund
Typ zwierzęcia towarzyszącego
psy towarzyszące
støttehund
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Hvordan opnår jeg et sundhedscertifikat til mit kæledyr?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego