Zwroty | angielski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Do I need an import license?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Is there a quarantine period for [animal]?
Pytanie o okres kwarantanny
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Are there specific rules for importing non-native species?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
The entry requirements that your pet needs to meet include a __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
mikrochip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
rabies vaccination (certificate)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
paszport dla zwierząt domowych
pet passport
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
tapeworm treatment (certificate)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Do I have to use an authorized carrier?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Jakie przepisy obowiązują ______________?
What are the rules for ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
psy przewodniki
guide dogs
Typ zwierzęcia towarzyszącego
psy towarzyszące
assistance dogs
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
How do I obtain a health certificate for my pet?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego