Zwroty | włoski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Ho bisogno di un permesso di importazione?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
C'è un periodo di quarantena per [animale]?
Pytanie o okres kwarantanny
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Quali sono le norme da seguire per importare animali non nativi?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
I requisiti d'ingresso che il suo animale deve soddisfare includono _______
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
Mikrochip
il microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Nachweis der Tollwutimpfung
il vaccino antirabbico
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Haustierpass
il passaporto per gli animali da compagnia
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Entwurmungszertifikat
il certificato di trattamento contro la tenia
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Devo utilizzare un trasportino autorizzato?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Wie sind die Regeln für _____________?
Quali sono le norme riguardo i ____________ ?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
Blindenhunde
cani guida
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Assistenzhunde
cani da assistenza
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Come posso ottenere un certificato sanitario per il mio animale?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego