Zwroty | węgierski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Szükséges importengedély?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Van kötelező karantén az állatnak?
Pytanie o okres kwarantanny
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Vannak specifikus szabályok nem őshonos fajták behozatalára?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
A behozatali feltételek az állat részére _____________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
Mikrochip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Nachweis der Tollwutimpfung
veszettség elleni oltási igazolás
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Haustierpass
kisállat útlevél
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Entwurmungszertifikat
igazolás féregtelenítésről
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Hivatalos szállítót kell alkalmaznom?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Wie sind die Regeln für _____________?
Mik a szabályok ____________részére?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
Blindenhunde
vakvezető kutyák
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Assistenzhunde
segítő kutyák
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Mi szükséges az egészségügyi tanúsítvány megszerzéséhez?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego