Zwroty | turecki - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
İthal izin belgesine ihtiyacım var mı?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
[Hayvan] için karantina dönemi var mı?
Pytanie o okres kwarantanny
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Yerli olmayan hayvanları ülkeye sokmak için özel kurallar var mı?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Evcil hayvanınızın giriş şartları bir __________ içeriyor.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
Mikrochip
mikroçip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Nachweis der Tollwutimpfung
kuduz aşısı
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Haustierpass
hayvan pasaportu
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Entwurmungszertifikat
bağırsak solucanı tedavi belgesi
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Yetkililer tarafından onaylanmış bir taşıyıcı kullanmalı mıyım?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Wie sind die Regeln für _____________?
______________ için geçerli olan kurallar nelerdir?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
Blindenhunde
rehber köpekler
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Assistenzhunde
yardımcı köpekler
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Evcil hayvanım için sağlık belgesini nasıl alabilirim?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego