Zwroty | tajski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
ฉันจำเป็นต้องมีใบอนุญาตนำเข้าไหม
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
มีช่วงเวลากักตัวสำหรับ[สัตว์]ไหม
Pytanie o okres kwarantanny
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
มีกฎเฉพาะอะไรบ้างไหมสำหรับการนำสายพันธุ์ต่างถิ่นเข้าประเทศ
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
ข้อกำหนดในการนำเข้าที่สัตว์เลี้ยงของคุณต้องมีประกอบด้วย __________
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
Mikrochip
แผ่นไมโครชิป
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Nachweis der Tollwutimpfung
วัคซีนโรคกลัวน้ำ (ใบรับรอง)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Haustierpass
หนังสือเดินทางสัตว์เลี้ยง
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Entwurmungszertifikat
การรักษาพยาธิตัวตืด (ใบรับรอง)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
ฉันต้องใช้บริการผู้ส่งที่ได้รับอำนาจไหม
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Wie sind die Regeln für _____________?
กฎสำหรับ ______________ มีอะไรบ้าง
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
Blindenhunde
สุนัขนำทาง
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Assistenzhunde
สุนัขผู้ช่วย
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
ฉันจะขอใบรับรองสำหรับสัตว์เลี้ยงของฉันได้อย่างไร
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego