Zwroty | polski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Pytanie o okres kwarantanny
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
Mikrochip
mikrochip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Nachweis der Tollwutimpfung
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Haustierpass
paszport dla zwierząt domowych
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Entwurmungszertifikat
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Wie sind die Regeln für _____________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
Blindenhunde
psy przewodniki
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Assistenzhunde
psy towarzyszące
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego