Zwroty | chiński - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Brauche ich eine Einfuhrerlaubnis?
我是否需要入口许可证?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Gibt es eine vorgeschriebene Quarantänezeit für das Tier?
请问是否对【动物】有检疫期?
Pytanie o okres kwarantanny
Gibt es besondere Regeln für den Import nicht einheimischer Tierarten?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Zu den Einfuhrbestimmungen, die das Tier erfüllen muss gehört ein_______.
你的宠物入境需要 __________。
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
Mikrochip
微芯片
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Nachweis der Tollwutimpfung
狂犬疫苗接种(证明)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Haustierpass
宠物护照
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Entwurmungszertifikat
绦虫治疗(证明)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Muss ich ein geprüftes Transportbehältnis nutzen?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Wie sind die Regeln für _____________?
对______________有哪些规定?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
Blindenhunde
导盲犬
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Assistenzhunde
协助犬
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Wie bekomme ich ein Gesundheitszertifikat für mein Haustier?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego