Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Heb ik een invoervergunning nodig?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Pytanie o okres kwarantanny
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
dierenpaspoort
hộ chiếu cho thú nuôi
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
bewijs van ontworming
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Wat is het beleid voor ______________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
geleidehonden
chó chỉ đường
Typ zwierzęcia towarzyszącego
hulphonden
chó hỗ trợ
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego