Zwroty | polski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Heb ik een invoervergunning nodig?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Is er een quarantaineperiode voor een [dier]?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Pytanie o okres kwarantanny
Zijn er specifieke regels voor het importeren van uitheemse diersoorten?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
De toelatingseisen waar uw huisdier aan moet voldoen bevatten een __________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
microchip
mikrochip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
bewijs van inenting tegen hondsdolheid
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
dierenpaspoort
paszport dla zwierząt domowych
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
bewijs van ontworming
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Moet ik een goedgekeurde transportcontainer gebruiken?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Wat is het beleid voor ______________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
geleidehonden
psy przewodniki
Typ zwierzęcia towarzyszącego
hulphonden
psy towarzyszące
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Hoe kan ik een gezondheidscertificaat verkrijgen voor mijn huisdier?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego