Zwroty | wietnamski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Tôi có cần giấy phép nhập khẩu hay không?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Có thời gian kiểm dịch động vật cho [động vật] không?
Pytanie o okres kwarantanny
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Có quy tắc cụ thể nào cho việc nhập khẩu các loài phi bản địa hay không?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Những yêu cầu đầu vào mà thú nuôi của bạn cần bao gồm _______________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
el microchip
microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
la vacuna antirrábica (certificado)
tiêm phòng bệnh dại (giấy chứng nhận)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
hộ chiếu cho thú nuôi
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
el certificado de tratamiento contra la tenia
điều trị sán dây (giấy chứng nhận)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Tôi có phải sử dụng hãng vận chuyển được ủy quyền hay không?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
¿Cuál es la normativa para _________________?
Có những quy tắc nào cho __________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
perros guía
chó chỉ đường
Typ zwierzęcia towarzyszącego
perros de asistencia
chó hỗ trợ
Typ zwierzęcia towarzyszącego
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Làm sao để tôi lấy được giấy chứng nhận sức khỏe cho thú nuôi của mình?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego