Zwroty | polski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Pytanie o okres kwarantanny
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
el microchip
mikrochip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
la vacuna antirrábica (certificado)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
paszport dla zwierząt domowych
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
el certificado de tratamiento contra la tenia
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
¿Cuál es la normativa para _________________?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
perros guía
psy przewodniki
Typ zwierzęcia towarzyszącego
perros de asistencia
psy towarzyszące
Typ zwierzęcia towarzyszącego
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego