Zwroty | koreański - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Pytanie o okres kwarantanny
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
el microchip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
la vacuna antirrábica (certificado)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
el certificado de tratamiento contra la tenia
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
¿Cuál es la normativa para _________________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
perros guía
Typ zwierzęcia towarzyszącego
perros de asistencia
Typ zwierzęcia towarzyszącego
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego