Zwroty | czeski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
Potřebuji dovozní povolení?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Pytanie o okres kwarantanny
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
el microchip
mikročip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
la vacuna antirrábica (certificado)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
cestovní pas pro zvířata
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
el certificado de tratamiento contra la tenia
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
¿Tengo que usar una jaula homologada?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
¿Cuál es la normativa para _________________?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
perros guía
Vodící psi
Typ zwierzęcia towarzyszącego
perros de asistencia
asistenční psi
Typ zwierzęcia towarzyszącego
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego