Zwroty | chiński - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

¿Necesito un permiso de importación para mi mascota?
我是否需要入口许可证?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
¿Existe un periodo de cuarentena para (animal)?
请问是否对【动物】有检疫期?
Pytanie o okres kwarantanny
¿Existe un reglamento específico para la importación de especies no autóctonas?
请问有针对非本国物种入境的相关规定吗?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Los requisitos de entrada para su mascota incluyen _____________.
你的宠物入境需要 __________。
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
el microchip
微芯片
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
la vacuna antirrábica (certificado)
狂犬疫苗接种(证明)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
el pasaporte para animales domésticos/mascotas
宠物护照
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
el certificado de tratamiento contra la tenia
绦虫治疗(证明)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
¿Tengo que usar una jaula homologada?
我需要使用官方认证的承运商吗?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
¿Cuál es la normativa para _________________?
对______________有哪些规定?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
perros guía
导盲犬
Typ zwierzęcia towarzyszącego
perros de asistencia
协助犬
Typ zwierzęcia towarzyszącego
¿Dónde puedo conseguir un certificado sanitario para mi mascota?
我如何为我的宠物拿到健康证明?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego