Zwroty | polski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Czy muszę mieć pozwolenie na przywóz?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Czy [zwierzę] obowiązuje okres kwarantanny?
Pytanie o okres kwarantanny
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Czy w przypadku obcych gatunków obowiązują szczególne przepisy?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Wymogi, które należy spełnić, aby przywieźć ze sobą zwierzę domowe: __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
une puce électronique
mikrochip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
un vaccin contre la rage (certificat)
szczepienie przeciwko wściekliźnie (świadectwo zdrowia)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
un passeport animal
paszport dla zwierząt domowych
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
un traitement contre le ténia (certificat)
leczenie przeciw tasiemcowi (świadectwo zdrowia)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Czy muszę skorzystać z usług upoważnionego przewoźnika?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Jakie przepisy obowiązują ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
chiens-guides
psy przewodniki
Typ zwierzęcia towarzyszącego
chiens d'assistance
psy towarzyszące
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Jak mogę uzyskać świadectwo zdrowia dla mojego zwierzęcia?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego