Zwroty | czeski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Est-ce qu'il me faut un permis d'importation ?
Potřebuji dovozní povolení?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Est-ce qu'il a une période de quarantaine pour les [animal] ?
Má toto zvíře určenou karanténu?
Pytanie o okres kwarantanny
Quelles sont les règles en ce qui concerne les espèces non indigènes ?
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Les conditions d'entrée pour votre animal de compagnie comportent ________.
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
une puce électronique
mikročip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
un vaccin contre la rage (certificat)
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
un passeport animal
cestovní pas pro zvířata
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
un traitement contre le ténia (certificat)
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Est-ce que je dois faire appel à un transporteur agréé ?
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Quelles sont les conditions pour les __________ ?
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
chiens-guides
Vodící psi
Typ zwierzęcia towarzyszącego
chiens d'assistance
asistenční psi
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Comment est-ce que j'obtiens un certificat de santé pour mon animal ?
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego