Zwroty | szwedzki - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Potřebuji dovozní povolení?
Behöver jag en importlicens för mitt husdjur?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Má toto zvíře určenou karanténu?
Finns det en karantänperiod för [djuret]?
Pytanie o okres kwarantanny
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Finns det speciella regler vid importering av främmande arter?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
De krav som ditt husdjur måste uppfylla omfattar __________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
mikročip
mikrochip
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
rabiesvaccination (certifikat)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
cestovní pas pro zvířata
pass för sällskapsdjur
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
bandmaskbehandling (certifikat)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Måste jag använda en certifierad transportbehållare?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Vad är reglerna gällande ________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
Vodící psi
ledarhundar
Typ zwierzęcia towarzyszącego
asistenční psi
assistanshundar
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Hur får jag ett hälsointyg för mitt husdjur?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego