Zwroty | rosyjski - Życie za granicą | Zwierzęta domowe

Zwierzęta domowe - Przewóz zwierząt domowych

Potřebuji dovozní povolení?
Мне нужна лицензия на ввоз?
Pytanie o pozwolenie na przywóz
Má toto zvíře určenou karanténu?
Для [животное] есть срок карантина?
Pytanie o okres kwarantanny
Jsou daná nějaká konkrétní pravidla pro dovoz nepůvodních druhů zvířat?
Есть ли какие-то особые правила для перевоза неаборигенных видов?
Pytanie o zasady dotyczące przywozu obcych gatunków
Vstupní podmínky, které musí vaše zvíře splnit: __________.
Требования для ввоза, которым должен соответствовать ваш питомец, включают____________.
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych na terytorium danego kraju
mikročip
микрочип
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
očkování proti vzteklině (lékařské potvrzení)
антирабическая прививка (сертификат)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
cestovní pas pro zvířata
паспорт питомца
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
ošetření proti tasemnici (lékařské potvrzení)
лечение от паразитов (сертификат)
Wymogi dotyczące wwozu zwierząt domowych
Musím použít vhodnou přepravní klec?
Мне нужно использовать уполномоченного переносчика?
Pytanie o upoważnionego przewoźnika
Jaká jsou pravidla pro ______________?
Каковы правила для _______________?
Pytanie o zwierzęta towarzyszące (osobom niepełnosprawnym)
Vodící psi
собаки-поводыри
Typ zwierzęcia towarzyszącego
asistenční psi
собаки-ассистенты
Typ zwierzęcia towarzyszącego
Jak mohu získat zdravotní potvrzení pro mého domácího mazlíčka?
Как я могу приобрести медицинскую справку для моего питомца?
Pytanie o świadectwo zdrowia dla zwierzęcia domowego